För oss, Internet Myths AB och Passagen.se, är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen som samlas in på webbplatsen.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Passagen.se endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Passagen.se och Internet Myths AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Om du har frågor kring vår personuppgiftsbehandling, hör av dig till [email protected].