0%

Bredband

Bredband betyder egentligen kort och gott snabbt internet. Alltså tekniker som ger snabb överföring av data i relation till äldre metoder. Idag används flera olika tekniker för bredband och de har sina för- och nackdelar. Begreppet har använts i sin nuvarande betydelse sedan 1990-talet och vad som ansågs vara bredband då är mycket långsamt med dagens metoder för dataöverföring. 

Det finns ingen enighet kring definitionen av hur snabbt internet måste vara, för att få kallas bredband idag. Däremot så finns det flera olika definitioner. Inom EU och OECD krävs en hastighet på minst 256 kbit/s för att man ska tala om bredband. Det är väldigt långsamt jämfört med de hastigheter som finns tillgängliga nästan överallt i Sverige idag. Här i Sverige har Post- och telestyrelsen försökt etablera 2 Mbit/s som en gräns för bredband och även det är en hastighet som överträffas med marginal i de flesta hem. Man kan alltså säga att nästan alla i Sverige har tillgång till bredband och internationellt sett ligger vi i de främre leden när det handlar om bredbandsutbyggnad.

Olika typer av bredband

Fiber

Fiber är en överföringsteknik som bygger på att data transporteras i form av ljus genom optiska fiberkablar. Optisk fiber möjliggör väldigt höga överföringshastigheter men kräver en särskild infrastruktur och kan därför vara ganska dyrt. Det är vanligt att man drar fram fiberkabel till flerfamiljshus i samband med att stammarna byts ut. Detta är den lösning för bredband som det investeras mest i idag och fiber anses vara framtidssäkert just för att det möjliggör snabb överföring av väldigt stora datamängder.

Bredband via kabel-TV

Genom nätet för kabel-TV kan du som har ett kabelmodem få tillgång till bredband. Tekniken kallas även för koax eller fiberkoax och är utbredd i Sverige. Denna typ av bredband kan kombineras med digital och analog TV samt IP-telefoni. Det är en bra helhetslösning som passar dig med normala behov av snabbt internet. Bredband via kabel-TV är stabilt men inte lika snabbt som fiber kan vara. Därför satsas det inte lika mycket på denna typ av bredband idag.

Bredband via ADSL

ADSL är en förkortning för Asymmetric Digital Subscriber Line och egentligen ett samlingsnamn för flera olika system som liknar varandra. Här är det telenätets kopparkabel som utnyttjas för dataöverföring. För att kunna utnyttja tjänsten krävs det att du har en särskild typ av modem. Den snabbaste varianten av ADSL kallas VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line). För att få riktigt snabbt ADSL-internet behöver du dock befinna dig nära leverantörens sändare. Hastigheten kan alltså variera ganska mycket beroende på var du bor och inte ens i bästa fall kommer du upp i lika snabb överföring som med fiber. Det svenska kopparnätet är gammalt på sina håll och detta är en typ av bredband som fasas ut i takt med att man på allt fler håll satsar på fiber eller snabbt mobilt bredband.

Mobilt bredband

Mobilt bredband kräver inte att du har tillgång till en särskild enhet eller infrastruktur som är plastbunden. Du har istället allt du behöver för att kunna koppla upp dig i anslutning till en mobil enhet. Det finns flera olika tekniker för mobilt bredband. Mobila bredbandsabonnemang har ofta, till skillnad från fasta, en begränsad datamängd. Du betalar alltså för den mängd data du använder istället för en fast avgift som är den samma oavsett hur mycket du använder. Du kan läsa mer om mobilt bredband i vår guide om ämnet.

Många har behov av både mobilt och fast bredband så att de alltid kan vara uppkopplade på snabbast möjliga sätt.

Hur snabbt bredband behövs?

År 2020 har de flesta i Sverige ett bredbandsabonnemang som levererar hastigheter i spannet 100–1 000 Mbit/s. Det kan alltså variera ganska mycket. Särskilt med tanke på att en del av befolkningen får nöja sig med 2 Mbit/s, och att vissa bredbandsleverantörer erbjuder upp emot 10 000 Mbit/s för privatpersoner.

Ju snabbare bredband du har desto bättre är det men bara så länge du inte betalar för snabbare bredband än vad du har användning för. Hur hög överföringshastighet du behöver beror mycket på hur stora mängder information du tar emot eller delar med dig av när du till exempel streamar innehåll på nätet eller laddar ner filer. Framförallt uppladdning och nedladdning av filer på över 100 gigabyte kräver snabbt bredband. Detta för att det inte ska dra ut väldigt på mycket tiden och påverka annat utnyttjande av bredbandsnätet under tiden som upp- eller nedladdningen pågår.

50 Mbit/s är ungefär vad som behövs för att en person ska kunna titta på TV på nätet i Ultra HD-kvalitet utan att det buffrar. Den som bara använder internet för vanligt surf och för kommunikation via e-post, Skype eller sociala medier klarar sig utmärkt med betydligt lägre hastighet än så.

8 Mbit/s räcker för att du ska kunna streama musik och för att se på lågupplösta videoklipp utan att det hackar, till exempel YouTube. Om du å andra sidan vill kunna ladda ner en film eller titta på Netflix samtidigt som du surfar eller spelar ett spel online kan du behöva 100 Mbit/s eller mer.

En annan fråga som är avgörande för hur snabbt bredband du behöver är hur många ni är i hushållet eller på arbetsplatsen. Kapaciteten delas nämligen av alla som använder den. En familj på fem personer som använder bredband hela tiden behöver i princip fem gånger så snabbt bredband som en ensam användare. 500 Mbit/s kan då behövas för att alla ska kunna göra det de vill på nätet samtidigt.

Riktigt snabbt bredband är inte enbart en fråga om faktiska behov. Snabbhet ger en känsla av lyx och av att allt är möjligt. Det är också svårt att veta vilka krav framtidens filformat och applikationer kommer att ställa på bredbandsnätet. För den som idag väljer en uppkopplingshastighet på över 1 000 Mbit/s kommer nätet inte att vara en flaskhals på ett bra tag.

Vad ska man tänka på inför valet av bredband?

Förutom att det alltså finns flera olika tekniker som kan ge snabbt bredband finns det många bredbandsleverantörer som kan se till så att det fungerar i just ditt hem. Många väljer enbart utifrån hur snabbt bredband de kan få men det finns ytterligare några saker som du bör jämföra innan du väljer leverantör.

  • Hur hög är månadsavgiften? Är det prisvärt i förhållande till hastigheten och andra faktorer?
  • Hur hög är startavgiften? Ingår modem och allt annat du behöver för att börja använda bredbandet?
  • Ingår brandvägg, virusskydd och annat som gör att du kan surfa säkert?
  • Kan du komma igång direkt eller måste du vänta på en installation?
  • Är datatrafiken per månad obegränsad eller får du betala mer efter en viss gräns?
  • Hur lång bindningstid har avtalet?

Kontrollera också om bredbandsleverantören bara uppger den högsta möjliga bredbandshastigheten som du rent teoretiskt kan uppnå snarare än de hastigheter som systemet de facto levererar en vanlig dag.

Bredband är en viktig del av Sveriges infrastruktur

Bredband handlar inte bara om att kunna ta del av digitala nöjen. Vår digitala infrastruktur anses vara en förutsättning för att människor oavsett ålder, kön och bakgrund ska ha möjlighet att delta i samhället överhuvudtaget. Det är inte bara privatpersoner som behöver väl utbyggt bredband idag utan det handlar också om de svenska företagens konkurrenskraft på den globala marknaden. Svenska företag är ledande när det handlar om att ta fram digitala tjänster och produkter. För att det ska kunna fortsätta så måste vi även fortsättningsvis satsa på snabbt bredband i hela landet. Satsningar på Sveriges digitala infrastruktur kan faktiskt vara lika viktiga som att bygga ut vägnätet eller investera i hamnanläggningar och flygplatser.

Internet är sällan lika snabbt på landsbygden som i städerna. Samtidigt är det just när man bor på landet som bra bredband blir helt avgörande för att man ska kunna bo och verka på samma villkor som stadsbor. Utbildning, vård och omsorg är viktiga områden som kan förbättras med snabbt bredband över hela landet och därför investerar staten i detta.

Ska man satsa på nytt bredband nu eller vänta?

När det gäller ny teknik är det alltid klokt att fråga sig om det är ett bra läge att investera just nu, eller om man ska vänta på att priset sjunkit på det som är “top of the line”. Ett argument för att avvakta lite är att 5G, alltså den senaste tekniken inom mobilt bredband, kan komma att ge internetanvändare obegränsat surf i mycket höga hastigheter utan att det behövs några ledningar eller andra investeringar i infrastruktur. 

I dagsläget talas det dock om att 5G i första hand kommer att fungera som komplement till det befintliga 4G-nätet och det verkar inte troligt att det kommer att konkurrera med fast bredband inom de närmsta åren. Med 5G runt hörnet kan det dock vara en bra idé att vänta med riktigt stora investeringar för att till exempel få fiber till en fastighet som är avsides belägen. Det kan i värsta fall kosta tiotusentals kronor.