Nästan alla vuxna svenskar har erfarenhet av att ta ett banklån. Det är helt enkelt något de flesta av oss behöver, flera gånger i livet. Med ett banklån är det möjligt att köpa något nu, och betala senare, mot en avgift i form av ränta. För att kunna få ett banklån ingår du ett avtal och om du inte följer avtalsvillkoren kan konsekvenserna bli allvarliga för dig. Man ska alltså inte ta alltför lätt på det här med att låna pengar, men heller inte avstå från banklån om det verkligen kan skapa värde eller lösa ett problem. Förutsättningen är att du känner dig säker på att kunna betala tillbaka lånet.

Ett banklån kan användas till alltifrån en sista minutenresa till din drömdestination till ett nytt hus eller lönen till en konsult ett företag behöver anlita för att kunna expandera sin verksamhet.

Olika typer av banklån

Man kan egentligen inte generalisera så mycket om banklån eftersom det finns flera olika typer av lån som alla har sina egna förutsättningar och villkor. Här är de viktigaste och vanligaste banklånen idag:

 • Snabblån
 • Privatlån
 • Samlingslån
 • Bolån
 • Bil- och båtlån
 • Krediter

Snabblån

Snabblån är lån som uppfyller två kriterier. Du ska kunna få pengar direkt och det är kort återbetalningstid som gäller. Hur mycket du kan låna varierar men vanligtvis så handlar det om mindre belopp, upp till 10 000 kronor. SMS-lån är en vanlig typ av snabblån där du får besked om du blivit beviljad lånet via SMS.

Privatlån

Privatlån är ett lån du använder till privat konsumtion. Banklån av den här typen börjar ofta på omkring 10 000 kronor och du kan hitta banker som är beredda att bevilja lån på flera hundra tusen kronor i den här kategorin. Något som kännetecknar både privatlån och snabblån är att långivaren inte kommer att intressera sig för vad pengarna ska användas till utan det är din ensak.

Samlingslån

Ett samlingslån är ett lite större banklån som du använder till att betala tillbaka flera lån och krediter på mindre belopp. Poängen är att du på så sätt ska kunna sänka dina månadsutgifter. En bonus med banklån i form av samlingslån är att det blir färre återbetalningar att hålla reda på.

Bolån

En bostad kostar så mycket att det är svårt för de flesta att spara ihop till den under rimlig tid. Att det finns möjlighet att teckna förmånliga bolån är därför väldigt viktigt. Var noga med att jämföra räntan för bolån. Eftersom det kan handla om väldigt stora belopp är det viktigt att välja ett bolån med så bra villkor som möjligt. Valet mellan fast och rörlig ränta kan också få en avgörande betydelse när det gäller denna typ av banklån. Vid ett bolån är det i praktiken banken som köper en del av bostaden. Du äger den inte förrän lånet är återbetalat.

Bil- och båtlån

Att låna till en bil eller båt kan du göra med ett vanligt privatlån men du kan också välja en särskild typ av banklån där det du köper fungerar som säkerhet för banklånet. På så sätt får du ner räntan lite men banken kommer att kräva att bilen eller båten är försäkrad tills lånet är återbetalat.

Krediter

En kredit är ett tillgodohavande som du alltid har tillgång till så länge du befinner dig på rätt sida av en överenskommen kreditgräns. Det är ett smidigt alternativ till andra lån eftersom du bara behöver ansöka om det en gång. Sen har du alltid tillgång till en ekonomisk buffert när du behöver det.

Företagslån

Det är bara ytterst få företag som aldrig behöver ta ett lån. Ett företag kan använda ett banklån till allt från att investera i produktion och utveckling av nya koncept till att lösa tillfälliga bekymmer med likviditeten.

Din kreditvärdighet avgör hur mycket du kan låna

För att du ska kunna bli beviljad ett banklån måste banken göra en kreditprövning och fastställa ditt kreditbetyg. Detta görs med hjälp av ett kreditupplysningsföretag som hämtar uppgifter om din ekonomin ur olika register. Uppgifterna sätts i relation till bankens specifikationer och resultatet brukar vara att du får ett kreditbetyg som gäller hos långivaren som beställt kreditupplysningen. Ju större banklån du ansökt om, desto högre kreditvärdighet måste du ha. 

De faktorer som har störst betydelse för ditt kreditbetyg är:

 • Hur hög taxerad inkomst du har
 • Om du har betalningsanmärkningar
 • Om det har gjorts många kreditupplysningar på dig

Lånar du ett större belopp görs en noggrann genomgång av en handläggare, men för de flesta former av lån hanteras kreditupplysningen helt automatiskt. Du kan få besked om du blivit beviljad lånet inom några minuter. När det gäller banklån till företag tittar man på företagets senaste bokslut och ofta även på ägarnas ekonomi. Det gäller särskilt om det är en enskild firma där företaget inte är en juridisk person utan sammankopplat med firmatecknarens ekonomi.

Du kan få banklån trots betalningsanmärkningar och lågt kreditbetyg

Idag finns det banker och kreditmarknadsinstitut som specialiserat sig på låntagare med lågt kreditbetyg. Räntan blir högre än om du anses ha god kreditvärdighet eftersom långivaren tar en större risk. Betalningsanmärkningar är ett stort hinder när det gäller många banklån men om din inkomst är tillräckligt hög kan du ta ett banklån med betalningsanmärkningar. Observera att alla anmärkningar inte värderas likadant. En ny betalningsanmärkning är “värre” än en anmärkning du fick för länge sedan. Det brukar finnas en gräns för hur många betalningsanmärkningar du får ha och ändå kunna bli beviljad ett banklån.

Om du har obetalda skulder som gått hela vägen till Kronofogden kommer du inte att kunna få något lån. Kronofogden kan göra utmätningar och även bestämma vem av dem du är skyldig pengar som ska få något tillbaka. I det läget är det ganska lätt att förstå att det är svårt att få ett nytt lån.

Banklån med säkerhet

De flesta lån, som blancolån, snabblån och privatlån, är alla banklån utan säkerhet. Ibland behöver dock banken någon form av garanti för att bevilja lånet. En säkerhet är i det fallet något som du lämnar i pant när du tecknar ett banklån. Fordon och fastigheter är de säkerhet som banker accepterar när det gäller lån till privatpersoner. Då är det det du lånar till som fungerar som pant för lånet. Om du inte betalar tillbaka ditt banklån enligt avtal säljs panten så att banken kan få tillbaka vad du är skyldig.

Här är några vanliga former av banklån med säkerhet:

 • Bolån
 • Billån och båtlån
 • Större företagslån

Banklån med borgenär är ett alternativ till att låna med säkerhet. I det fallet går en annan person än låntagaren i god för lånet och tar över betalningsansvaret om låntagaren inte kan betala tillbaka i tid.

Banklån med medsökande och borgenär

När det gäller många banklån kan ni vara två personer som söker gemensamt. En person brukar då vara huvudsökande och den andra kallas ofta för medsökande. Att ha en medsökande innebär att chansen att få bra villkor ökar. Det kan också blir lättare att överhuvudtaget få ett banklån om det är två personer som kan hållas ansvariga för lånet. En borgenär är en person som tar på sig ansvaret för återbetalningen av ett banklån om den eller de som tagit emot lånet inte klarar av att betala tillbaka det.

Fast och rörlig ränta

Räntan på ett banklån kan vara antingen fast eller rörlig. Rörlig ränta innebär att den sätts utifrån omvärldsfaktorer som Riksbankens styrränta. Om det allmänna ränteläget förändras så förändras även den rörliga räntan. Fast ränta kan sägas vara en form av försäkring mot kraftig ränteuppgång. Räntan binds på en viss nivå och ändras inte under bindningstiden, oavsett vad som händer med styrräntan. Den fasta räntan är, vid en given tidpunkt, högre än den rörliga. Du betalar alltså för den försäkring det innebär att ha bunden ränta.

Det är inte minst när det gäller bolån som det är vanligt att tala om fast och bunden ränta. Historiskt har det nästan alltid lönat sig med rörlig ränta. Tror man att räntan kan komma att stiga inom en inte alltför avlägsen framtid kan det dock vara tryggt att binda räntan. Med bunden ränta är det dessutom lättare att planera ekonomin eftersom man vet precis hur hög ränteutgiften kommer att vara. Ett banklån kan även ha en ränta där en del är fast och en annan bunden.

Grundläggande krav för att få ett banklån

Banker kan ställa olika krav för vad du måste leva upp till för att få låna ett visst belopp men grundkraven för att du överhuvudtaget ska ha en chans att få ett lån är snarlika.

 • Du måste leva upp till bankens ålderskrav, ofta 20 år men vissa banker låta dig teckna ett lån direkt när du blivit myndig. Det kan också finnas en övre gräns. Har du fyllt 75 år så är det svårare att få ett banklån.
 • Du behöver vara skriven i Sverige.
 • Du behöver ha en fast inkomst, hur hög den måste vara beror på hur mycket du vill låna. Vad som räknas som fast inkomst kan variera. I speciella fall kan det räcka med studiemedel eller a-kassa.
 • Du få inte ha obetalda skulder till Kronofogden.

Ammorteringstid

Ett banklån ska vara återbetalt inom en viss tid. I regel sjunker månadsräntan om du väljer en längre avbetalningstid men den totala kostnaden för lånet blir större ju längre tid du tar på dig för att betala tillbaka det. Ofta bestämmer du själv hur lång återbetalningstiden ska vara (inom vissa gränser) och valet handlar om att göra en avvägning. Det kan vara en bra idé att välja en lite längre återbetalningstid men att betala tillbaka lånet i förtid om ekonomin skulle medge det. Det är också en stor fördel med banklån som har flexibla villkor så att du även kan förlänga återbetalningstiden utan att det kostar en massa.

Vad ska man tänka på när man jämför banklån?

Det viktigaste är att ha klart för sig hur hög den totala kostnaden på ett banklån kommer att vara. Det gäller inte bara räntan utan räntor + alla avgifter, till exempel aviseringsavgifter och lånets uppläggningskostnad. Jämför de finstilta villkoren så att du inte blir överraskad av eventuella dolda avgifter. Ett bra banklån ska också kunna tecknas med en återbetalningstid som passar dig. Behöver du pengar direkt är det naturligtvis viktigt att du kan få snabb utbetalning.

Om du vill ha hjälp med att jämföra banklån kan det vara en bra idé att vända sig till en låneförmedlare. De erbjuder en tjänst som innebär att du kan få in många anbud på banklån som stämmer överens med dina kriterier genom att fylla i en enda ansökan. På så vis undviker du dessutom att det tas en massa kreditupplysningar på dig.