Hemförsäkring

De flesta människor vet att det finns en risk för att något ska hända i hemmet, att saker ska gå sönder eller att man blir bestulen – även fast det inte hör till vanligheterna. Det är vid sådana tillfällen man behöver en hemförsäkring som ger en extra trygghet om olyckan skulle vara framme. Att välja vilken försäkring du ska teckna, eller att veta vilken som täcker in precis det du behöver kan ibland vara svårt att veta. För att du ska kunna göra ett så klokt val som bara är möjligt behöver du börja med att fundera över vilka behov du, din familj och ditt hem har. Äger du saker som är värdefulla eller dyra? Hur stora belopp vill du kunna bli ersatt med och vad är du villig att betala för att ha ett komplett försäkringsskydd? När du har en tydligare bild av vad du egentligen behöver är det också lättare att jämföra olika hemförsäkringar med varandra för att hitta den som passar dig bäst. Innan du väljer vilken försäkring du ska teckna är det också bra att känna till lite mer om de möjliga tillägg som finns, vad som ingår i en hemförsäkring och hur du ska göra för att anpassa försäkringen så att den passar dig som handen i handsken.

Vem behöver en hemförsäkring?

Att ha en hemförsäkring är inte alltid någonting obligatoriskt, men det är att rekommendera för alla oavsett om man äger sin bostad eller om man bor i en hyresrätt. Har man en bostadsrätt är det inte heller ovanligt att föreningen kräver att man har en hemförsäkring, och det samma gäller om man bor in en hyresrätt. En hemförsäkring är således ingenting man ska snåla på eller välja bort om man exempelvis behöver spara pengar. I grund och botten finns ju den här typen av försäkringar för att ge en ekonomisk trygghet om någonting skulle hända som man inte har råd att ersätta eller betala för ur egen ficka. Det som kan vara bra att känna till är att man ofta får betala en något högre premie om man äger sin bostad. Det beror kort och gott på att i de fall man har en hyresrätt så står även hyresbolaget för en del av skadekostnaderna, medan du som bostadsägare har ett större ansvar och därför också behöver ett större skydd. 

Beroende på hur ens familjesituation ser ut gäller försäkringen för olika personer. Är man sambo, gift eller har barn ihop är det allra vanligaste att alla som bor på samma adress täcks in av försäkringen. Är man särboende behöver man istället ha varsin hemförsäkring, eftersom man generellt sett kan säga att försäkringen gäller för de personer som bor på den adress där försäkringen gäller.

Vad ingår i en hemförsäkring?

En hemförsäkring ger ett skydd för en mängd olika oförutsedda händelser. Skulle det till exempel bli inbrott i er bostad kommer hemförsäkringen både ersätta skador på själva bostaden och betala ut pengar för de eventuella ägodelar som tjuven har plockat med sig. Får ni en vattenskada i badrummet rycker hemförsäkringen in så att ni utan att det blir en stor kostnad kan riva ut, torka och återställa utrymmet. Även om det börjar brinna, eller om ni av någon annan anledning snabbt måste hitta en ny plats att bo på, är det försäkringen som ger er det ekonomiska skydd ni behöver. Alla de här sakerna är sådana händelser man ofta brukar förknippa med en hemförsäkring, men det ryms oftast mer än så inom ramarna för den.

Det är inte bara för ert lösöre, det vill säga era ägodelar, och själva bostaden som hemförsäkringen är bra att ha. Väldigt många av de hemförsäkringar som finns på marknaden innehåller dessutom andra skydd. Det kan handla om att du som försäkringstagare har ett rättsskydd så att du får hjälp med advokatkostnader om du skulle hamna i en tvist eller att du får ersättning om du blir överfallen och skadad. I hemförsäkringar får man också ofta en reseförsäkring som täcker utlandsresor och ett ansvarsskydd som är en trygghet för dig om du skulle bli skadeståndsskyldig gentemot någon annan.

Tilläggsförsäkringar som kan vara bra att ha

De saker som vi nämnde ovan är alltså sådana händelser som per automatik brukar finnas med i en hemförsäkring. För att du ska kunna anpassa din försäkring så att den passar dig och din familj perfekt kan du även välja att teckna olika tilläggsförsäkringar utifrån era behov. En av de allra vanligaste tilläggsförsäkringar som människor i Sverige har i dag är det som brukar kallas för Drulle. Det är en försäkring som gör att du får ersättning om du förstör någon av dina saker för att du varit klantig. Några exempel på händelser som skulle kunna omfattas av en drulleförsäkring är att du häller ut en kaffekopp över din dator, eller att du tappar mobiltelefonen i marken så att hela skärmen spricker. Alla sådana här kostnader blir ofta stora om man behöver stå för hela betalningen själv, så om man har saker som är värdefulla är en drulleförsäkring ofta tacksam att teckna.

Skulle det vara så att du reser mycket, antingen privat eller i jobbet, är det också lönt att titta lite mer på den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen. De flesta försäkringsbolag erbjuder en hemförsäkring som har reseskydd, men det kommer med vissa begränsningar. En del försäkringsbolag täcker bara resor som sker till vissa länder, medan andra också har en begränsning på hur långa resorna får vara. Därför ska du alltid ta för vana att läsa igenom villkoren i din reseförsäkring innan du åker iväg. Om den resa du ska göra av någon anledning inte kommer omfattas av hemförsäkringen behöver du teckna en tilläggsförsäkring. Alla försäkringsbolag erbjuder inte ett sådant utökat reseskydd, men vissa gör det. Om det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring inte har ett utökat reseskydd kan du istället välja att hitta ett annat försäkringsbolag som ger dig det skydd du önskar. 

Jämför priser på hemförsäkring

Försäkringsbolagen erbjuder en hemförsäkring som har ett grundskydd. Det innebär att de summorna som anges i försäkringsbrevet är standardiserade, så att du får ersättning för ett visst maximalt belopp vid en skada eller olycka. Det är därför du ska kartlägga vad dina ägodelar och din bostad behöver för skydd innan du tecknar en försäkring. Har du mycket lösöre kan det vara bra att höja den maximala ersättningsgränsen för det, även fast det kommer att höja din premie. Självklart ska du som kund jämföra olika försäkringar med varandra innan du väljer vilken du vill teckna, men för att få korrekta prisuppgifter behöver du göra de här ändringarna innan du begär en offert eller räknar ut priset på bolagens hemsidor. 

Något annat som är värt att tänka på innan du väljer en hemförsäkring är hur höga självriskerna är. En självrisk är det belopp du själv får betala när något händer, och allt som överstiger det beloppet står sedan försäkringsbolaget för. Det är relativt vanligt att självriskerna ligger på mellan 1 000–1 500 kronor, men vissa försäkringsbolag erbjuder även en högre premiekostnad mot att du får lägre självrisker.

När du vet exakt vilket skydd du vill ha i din försäkring och har övervägt hur stora självrisker du är villig att betala ska du ta in offerter från olika försäkringsbolag för att jämföra dem med varandra. När du får ett erbjudanden ska du inte bara läsa den första sammanställningen där alla belopp står, utan även vara noga med att titta igenom de mer specifika villkoren. I dem framkommer det exempel på vilka typer av skador som omfattas och inte omfattas av försäkringen. I villkoren står det också mer detaljerat kring vilka eventuella avdrag försäkringsbolaget kan komma att göra. Det är vanligt att bolagen exempelvis betalar ut lägre ersättning för en dator eller mobiltelefon som har några år på nacken, men det skiljer sig åt mellan de olika bolagen hur stora procentuella avdrag som görs. Gör inte misstaget som många gör och stirra dig blind på priset för försäkringen, utan ta dig tiden att läsa igenom alla villkor! I slutändan kommer det hjälpa dig att fatta ett bättre beslut!

Ska man samla alla försäkringar hos samma bolag?

Något många inte har fullständig koll på är att en hemförsäkring sällan täcker in olycksfall och sjukdomar. Utöver att ha en hemförsäkring kan det därför vara bra att även teckna sådana. En fördel med att ha alla sina försäkringar på ett och samma ställe är ofta att du kan få en rabatterad premie, eftersom bolaget kommer se dig som en trogen kund. Om du behöver teckna ytterligare försäkringar förutom själva hemförsäkringen kan du därför alltid börja med att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att höra vilket erbjudande de kan ge dig. 

Det är dock bra att känna till att det i grund och botten inte är nödvändigt att ha alla försäkringar på samma plats. Det går utmärkt att ha hemförsäkringen hos ett bolag och att ha övriga på ett annat. Det som underlättar för dig som kund är naturligtvis att du får en samlad faktura och att du vet vilket bolag du ska vända dig till när du behöver hjälp.