När man får barn är de något av det mest dyrbara man har. Som förälder är det inte ovanligt att man går runt med känslan av att vilja erbjuda sina barn hela världen, att de ska få alla möjligheter som finns och att de ska vara lyckliga. Man önskar inte sjukdom, olyckor eller andra skador till sina barn. Ändå inträffar sådana ibland och när det händer är det tryggt att som förälder veta att man inte behöver tänka på ekonomi, utan att man helt och hållet kan fokusera på sin familj och den omvårdnad situationen behöver. För sådana tillfällen är det bra att ha en barnförsäkring, något som alla barn borde ha. När du ska välja vilket försäkringsbolag som ska vara ett skydd för just ditt eller dina barn ska du ta ett par saker i beaktande innan du skriver på något avtal.

Varför ska man teckna en barnförsäkring?

Det är antagligen alla föräldrars värsta mardröm att deras barn ska drabbas av en allvarlig sjukdom eller bli skadat så att det påverkar livskvaliteten både kort- och långsiktigt. Det är också vanligt att man som förälder tänker sig att samhället i de lägena kommer att hjälpa till med allt som behövs. Att tänka så är inte så konstigt eftersom Sverige är ett välfärdssamhälle som ska ha ett fungerande socialt skyddsnät, men sanningen ligger tyvärr ibland långt ifrån den uppfattningen.

Om någonting skulle hända med ditt barn finns det viss hjälp och ekonomiskt stöd att få. Du kan dels få pengar från Försäkringskassan och dels ersättning via den kommunala försäkringen. Från Försäkringskassan kan du ansöka om vårdbidrag och kostnadsersättning, men summorna du kan få ligger på en relativt låg nivå. Den kommunala försäkringen gäller för barn som går i skola eller förskola, men inte alltid på deras fritid eller när de är hemma om kvällarna. Alla de skydd som samhället erbjuder barn och deras familjer är givetvis bra, men det problematiska med dem är alltså att de har vissa begränsningar. Skulle ditt barn bli sjukt är antagligen det sista du vill behöva tänka på familjens ekonomi, men utan en barnförsäkring kan det bli fallet – speciellt om barnet är sjukt länge. För att kunna undvika att situationen med ett insjuknat eller olycksdrabbat barn innebär ännu mer psykisk stress än det gör i sig är det därför viktigt att man har en bra privat barnförsäkring.

När ska man teckna försäkring för sina barn?

Det allra bästa är att teckna försäkringen så fort som möjligt, gärna när barnet är nyfött. Därför kan du redan under graviditeten eller adoptionsprocessen titta närmare på de försäkringar som intresserar er, så att när barnet väl anländer vet ni vilken barnförsäkring som ska tecknas. Det finns flera anledningar till att det är viktigt att teckna den så snabbt man kan, varav en är att barnet ska ha ett fullgott skydd från första början. En annan anledning som är väldigt viktig att känna till är att sjukdomar som uppkommer efter att försäkringen har tecknats inte omfattas av skyddet. Skulle ditt barn exempelvis utveckla en sjukdom vid ett års ålder och inte ha varit försäkrad kommer du och familjen inte heller få något stöd, även fast ni tecknar försäkringen efter att sjukdomstillståndet är känt. Ju snabbare du tecknar en försäkring till ditt barn, desto större trygghet kommer ni alltså få.

Var noga med att sjukdoms- och olycksfall ingår

När du ska försäkra ditt barn ska du självklart jämföra många försäkringsbolag mot varandra. Alla bolag har sina egna erbjudanden kring barnförsäkringar, och utöver pris skiljer sig också en hel del andra saker åt. Det du som förälder bör vara extra noggrann med är att kontrollera så att ditt barn både kommer vara skyddat vid olyckor och sjukdom. Det finns en del barnförsäkringar på marknaden som skyddar ditt barn om det är med om en olycka, exempelvis på lekplatsen eller i hemmet, men som inte omfattar sjukdomar. Tack och lov finns det dock också försäkringsbolag som både erbjuder skydd vid sjukdom och olyckor, och det bästa är alltid att välja en sådan. Som förälder vet du inte vad ditt barn kan komma att drabbas av i framtiden, så en försäkring som också täcker sjukdomar är en bra trygghet.

Generellt sett ska du tänka på att välja en barnförsäkring som är så omfattande som möjligt. Det gör att du kan känna dig trygg oavsett om barnet leker i skogen, deltar på aktiviteter eller är ute med sina kompisar. Det som kan vara bra att kontrollera innan du skriver på ett försäkringsavtal är att titta i villkoren om det finns vissa aktiviteter som inte omfattas av skyddet.

Har ni genetiska sjukdomar i släkten?

Att kartlägga släktens sjukdomshistoria är ett sätt att kunna ge ditt barn de bästa möjliga förutsättningarna, samtidigt som det hjälper dig att välja rätt försäkring. Att känna till den genetiska risken för vissa specifika sjukdomar gör att du kan kontrollera om dessa omfattas av försäkringen om barnet skulle insjukna.

En del försäkringsbolag listar specifika sjukdomar som ger ett ersättningsbelopp, medan andra diagnoser inte ingår i försäkringen. Andra försäkringsbolag listar istället diagnoser som inte omfattas av skyddet i försäkringen. Det du som förälder kan göra efter att du har tagit reda på vilka eventuella genetiska riskfaktorer som finns är att läsa villkoren för sjukdomsfall extra noga. Det som står i de specificerade villkoren kommer vara det som gäller för ditt barn. Därför ska du aldrig skriva på en försäkring innan du är helt säker på att barnet kommer vara skyddat ifall den skulle få en av de sjukdomar du bedömer har en högre risk att inträffa.

Skulle ditt barn sedan få någon av de diagnoser som omfattas av försäkringen är det vanligt att bolagen betalar ut ett engångsbelopp. Utöver det kan du som förälder också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, beroende på vad som gäller för den barnförsäkring du har valt att teckna. Eftersom det finns olika regelverk gällande sjukdomsdiagnoser på olika bolag behöver du alltså vara noga med att se vilka typer av diagnoser som omfattas och vilka som inte gör det.

Vilka är de maximala ersättningsbeloppen?

När du har hittat ett antal försäkringar som känns passande för din familj och ditt barn börjar nästa steg i valet av bolag. Här gäller det att titta på hur stora belopp som betalas ut vid olika händelser. För att det ska vara lättare att välja försäkring är det bra att se över hela familjens ekonomiska situation, hur du som förälder jobbar och hur din eventuella partner jobbar. När du vet vilka utgifter och inkomster ni har varje månad kommer det också vara lättare för dig att räkna ut vilket slags ekonomiskt skydd som barnförsäkringen behöver ge för att vardagen ska gå runt så smidigt som möjligt.

Som med alla försäkringar kommer premien bli högre om du väljer en försäkring med högre ersättningsbelopp. Du kan nästan alltid välja att själv justera nivån på de största ersättningsbeloppen till en nivå du själv önskar, och här gäller det att inte tänka på att spara pengar. Utgå från att barnförsäkringen ska bli en ekonomisk trygghet för dig och resten av familjen. Det innebär att du istället för att spara någon hundralapp på årsavgiften ska tänka på vad ni kommer behöva om försäkringen någon gång måste användas.

Barnförsäkring via facket

Om du som förälder tillhör ett fackförbund kan du alltid börja med att ta kontakt med dem för att se om de samarbetar med något försäkringsbolag. I dagsläget är det vanligt att facken har knutit avtal med olika bolag, och genom dem kan man få ett billigare pris på försäkringen.

Det som kan vara nackdelen med att gå genom facket är att de maximala beloppen ofta är begränsade, och ligger på en betydligt lägre nivå än om man istället tecknar försäkringen själv. För att du ska kunna avgöra om det blir mer förmånligt att gå via facket eller inte gäller det alltså även här att du har gjort en kalkyl över hur stort stöd ni kommer behöva om barnet skadas eller blir sjukt. Ju bättre förberedd du är och ju mer påläst du är om familjens situation – desto bättre val av försäkring kommer du också kunna göra.

En försäkring innebär ekonomisk trygghet för ditt barn

De flesta barnförsäkringar innehåller något som kallas för medicinsk invaliditet. Om försäkringen inte gör det bör du överväga att välja en som innefattar det. Medicinsk invaliditet är ett skydd för ditt barn om hen drabbas så pass allvarligt av en olycka eller sjukdom att den framtida arbetsförmågan kommer vara nedsatt. Barnet kan få ekonomisk ersättning via försäkringen, eftersom hen inte har möjlighet att jobba heltid eller ens deltid. Att teckna en barnförsäkring med dylika skydd ger därför dina barn en trygghet även när de blir lite äldre. Flertalet olika funktionsnedsättningar brukar omfattas av den här försäkringen.

För dig som förälder kan det också vara en trygghet att veta att ditt barn alltid kommer få stöd om det behövs. Det gör även att du själv inte behöver tänka på att hjälpa till ekonomiskt, eftersom det stödet kommer från ett annat håll. En barnförsäkring ger på det sättet inte bara en trygghet till dig som är vuxen utan även till barnet.