Att leva ett miljömedvetet liv och välja förnybara material blir allt viktigare för gemene svensk. Det här märks inte bara på att vi återvinner mer nu än tidigare utan också på att vi månar om att välja energikällor som är klimatvänliga. Ett alternativ för er som vill ha en miljövänlig el är att installera solceller som ger er den energi ni behöver i er bostad. I dag finns det många olika solcellsanläggningar som både håller länge, alstrar bra med energi och som inte kostar skjortan. Innan ni bestämmer er för att investera i solceller är det bra att veta en del om hur själva elen alstras, hur installationen går till och vad ni ska tänka på både före och efter att solpanelerna har blivit placerade och installerade.

Hur fungerar solceller?

Solceller består av en samling solpaneler som man har kopplat samman med varandra. I Sverige är det vanligast att man placerar dem på taket, men om man har en öppen yta går det också att ha solcellsanläggningar på marken. När solen träffar ytan på solcellerna kommer det bildas en elektrisk spänning mellan bak- och framsidan av panelen. Den här spänningen kallas för likström, och den utnyttjar man genom en ledning som för den vidare till en växelriktare. Växelriktaren är i sin tur den apparat som för energin vidare till fastigheten eller bostaden i form av el. Av all solenergi som når panelerna brukar man räkna att det är ungefär 10–15 % som kommer att omvandlas till el.

Solceller och det svenska klimatet

Som bekant är det inte alltid strålande sol i Sverige. Vi har ett växlande klimat och många olika väderlekar. Det här brukar göra att många är fundersamma kring om solceller faktiskt är användbara i vårt avlånga land – och faktum är att det är de. När det kommer till solceller är det nämligen inte bara direkt solljus som tas upp av panelerna. De fungerar lika bra när det är molnigt eller regnar. Huvudsaken är att de har placerats på den bästa möjliga platsen.

Så länge placeringen är genomtänkt kan solceller högt uppe i Norrland skapa mer elektricitet än dåligt placerade solceller långt nere i södra Sverige. Däremot kan det vara svårt att leva enbart på solenergi, speciellt under vinterhalvåret. Själva temperaturen utomhus har ingen direkt effekt på solcellernas kapacitet, men eftersom det är mörkt i Norden under vintern skapas helt enkelt inte tillräckligt mycket el. Som regel ska man därför utgå från att man alltid behöver ha en elleverantör som komplement till solcellerna. Detta eftersom man aldrig vet hur vädret kommer vara och hur mycket elektricitet man kommer få från dem. Att man behöver en extern elleverantör gäller både för vinter- och sommarhalvåret, även om det generellt sett är mindre sol under vintern. Solceller kan i sig inte lagra energi, men det går däremot att installera batterier som kan spara energin och som kan användas när solen har gått ner eller inte lyser tillräckligt mycket.

En annan sak som kan vara bra att känna till gällande vintern och solceller är att snö inte är ett hinder för att de ska fungera. Ni kommer alltså inte behöva klättra upp på taket och borsta bort snön som ligger på panelerna. Det finns undersökningar som visat att det är en ytterst liten procentuell andel likström som försvinner när panelerna är täckta. Det är inte heller helt ovanligt att hushåll med solceller får mer el under en solig vinterdag än de får under en mulen sommardag.

Är solceller mer miljövänlig än annan el?

En av de stora fördelarna med att välja solceller om man vill leva klimatsmart är att de i princip inte ger ifrån sig några utsläpp när de används. Det blir inte heller något direkt avfall som måste hanteras, som det exempelvis blir om man får sin el från kärnkraft. Solceller ger heller inte ifrån sig några oljud, så både ni och era grannar kan leva i lugn och ro. 

Även fast solceller vid användning inte förstör natur och miljö så blir det naturligtvis en viss miljöpåverkan i själva tillverkningsprocessen. Ställer man den energiförbrukningen i relation till hur länge man kan använda solceller så är det dock nästintill alltid ett mer miljövänligt alternativ än många andra elkällor. Till själva produktionen använder man ofta kisel, och eftersom det är ett av jordens vanligaste ämnen behöver man inte heller oroa sig över att den ökade användningen av solpaneler kommer göra slut på någon av planetens råvaror.

Tänk på det här när ni vill installera solceller

Innan ni beställer solceller behöver ni titta närmare på om er fastighet är lämplig för att bära upp dem. Det behöver finnas plats för solpanelerna, alla elektriska komponenter som kopplar dem samman med fastigheten, och utrymme för monteringsanordningarna. De flesta bostadshus brukar vara tillräckligt stora för att man ska kunna montera solceller på dem. En vanlig solpanel brukar ha ett mått på runt 1 x 1,7 meter så om man har takfönster eller skorstenar på taket kan det bli lite av ett pussel. Anlitar man ett erfaret företag får man dock ofta hjälp med att planera hur solcellerna ska ligga för att det ska bli som allra bäst. Solcellsmontörerna hjälper också till att räkna ut hur många paneler som får plats och hur mycket elektricitet de kan ge. 

Innan ni tar kontakt med en installatör kan ni underlätta både för er själva och för denne genom att dels kontrollera hur mycket el ni förbrukar i genomsnitt per månad, hur många kvadratmeter taket på bostaden är och om det är någon del av taket som ofta ligger i skugga. Det är också bra att kontrollera vilket vädersträck taket ligger i så att installatörerna kan planera sitt jobb så noga som möjligt.

Vad kostar det att installera solceller?

Hur mycket det kostar att göra en solcellsinstallation beror naturligtvis på hur stort område man ska täcka med solpaneler. En relativt vanlig kostnad för en solcellsanläggning, inklusive installation och med en effekt på 5 kilowatt brukar landa på omkring 100 000 kronor. Hur mycket ni kommer få betala för just er anläggning beror naturligtvis på vilken installatör och leverantör ni väljer, och även på om ni ansöker om solcellsbidrag. Det finns nämligen ett statlig stöd för installation av solceller som kan ge er en kostnadsreducering med 20 %. 

Solcellsbidrag eller ROT-avdrag

För att bli beviljade ett bidrag sk ni lämna in en ansökan till Länsstyrelsen där ni är bosatta. Det är bra att tänka på att man får besked i efterhand, alltså att man måste ha påbörjat arbetet med installationen innan man kan lämna in en ansökan. Länsstyrelserna kan inte heller lämna förhandsbesked eftersom det beror på hur stora belopp som redan betalats ut under året och vad som finns kvar i budgeten. Solcellsbidraget är 20 % av den totala kostnaden för projektet. Använder man inte bidraget för solceller kan man istället använda ROT-avdraget för att få arbetskostnaderna reducerade med 30 %. 

Jämför offerter

Som med alla andra arbeten är det fördelaktigt att begära in offerter från flera olika installatörer. En del av priset kommer nämligen också bero på transportkostnader, och dessa varierar ju från företag till företag. 

Att sälja el med solceller

Även om det kan kännas som en stor investering att installera solceller så lönar det sig nästan alltid i det långa loppet. Den el ni producerar och som ni inte använder själva kan ni dessutom sälja till andra och få betalt för. På det sättet får ni tillbaka en del av er investering och över tid kan det bli rejäla belopp som finns att hämta. Eftersom solceller dessutom har en livslängd som i medeltal uppgår till 25 år kommer ni antagligen inte heller råka ut för nya utgifter under många år framöver. Det enda man behöver räkna med att byta ut är växelriktaren eftersom den inte brukar fungera lika länge som själva panelerna.

Faktum är att i princip alla som har en solcellsanläggning ibland kommer producera mer elektricitet än vad som behövs i den egna bostaden. När anläggningen är installerad och klar kommer er elleverantör meddelas om detta, och då kan ni också välja att sälja den el ni inte behöver till dem. Det går naturligtvis också att välja att sälja den till ett annat elbolag, men det smidigaste brukar vara att sälja och köpa av samma. Ni som ägare av solceller kan då meddela ert elbolag att ni vill sälja er el, och sedan sköter de resten. Det kommer vara elbolaget som betalar er för detta, utöver att ni dessutom får en skattereducering från svenska staten.

Precis som när ni ska installera solceller ska ni, när ni vill sälja el, kontrollera med flera elbolag vad de erbjuder för pris. Det kan variera ganska kraftigt mellan olika bolag, och för att ni ska gå med så stor vinst som möjligt gäller det att ta kontakt med flera av dem. När ni har bestämt er för det elbolag som ni tycker mest om ska ni även se till att göra ett skriftligt avtal med denna där alla villkor framgår. Om ni producerar elektricitet ni inte har användning för så går den direkt ut i det allmänna elnätet. Har ni då inget avtal kommer ni inte heller få någon ekonomisk ersättning.