Den svenska spelmarknaden som helhet hade en minskad omsättning under Q1 2020 jämfört med Q4 2019. De spelbolag som tillhandahåller spel på nätet tycks dock fortsatt klara sig bra. Men allra mest mark verkar ändå casino utan licens i Sverige vinna.

För även om såväl regeringen som Spelmyndigheten gör vad de kan för att stävja problematiskt spelande bland svenska konsumenter, kan i värsta fall samma insatser i hög grad erbjuda lättvunna marknadsandelar för spelbolag och casino utan licens i Sverige.

Marginell ökning av onlinespel men överlag minskad omsättning

Den svenska spelmarknaden som helhet backade något under det första kvartalet 2020, trots en knapp ökning av omsättningen för onlinebaserat spel. Den preliminära data som Spelinspektionen presenterade i slutet av maj visar nämligen att den sammanräknade omsättningen på Sveriges licensierade spelmarknad uppgick till drygt 5,9 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande kvartal under 2019 var detta dock en minskning med 55 miljoner kronor (omkring 1,5 %).

När det kommer till omsättningen för spel på nätet och på färjor i internationell trafik har dock en ökning skett. Jämfört med Q1 2019 – det första kvartalet efter införandet av den nya spellagen – visar de preliminära siffrorna en ökning med 257 miljoner kronor (cirka 7,5 %). Under de tre första månaderna 2020 omsatte dessa speltyper tillsammans 3 657 miljoner kronor, att jämföra med 3 400 miljoner kronor under samma tidsperiod året dessförinnan.

De färjor som tillhandahåller casinospel hade sannolikt svårigheter att locka till sig kunder under den senaste delen av kvartalet på grund av coronakrisen. Det är därför troligt att denna typ av spel – som buntas ihop med onlinespel – sannolikt hade en högre organisk tillväxt än de 7,5 % som den till slut landade på. Spelinspektionen har dock tidigare meddelat att ingen större ökning av spelandet på nätet skedde i mars eller april.

Spelmyndighetens ansträngningar kan gynna casinon utan licens i Sverige

Det finns tyvärr inga officiella siffror som visar exakt hur stor omsättningen är för spel på casino utan svensk licens. Ett brittiskt analysföretag vid namn H2 Gambling Capital har dock uppskattat denna omsättning till som mest 750 miljoner kronor efter utbetalda vinster. Detta under det första kvartalet 2020. Siffran innefattar allt spel som genereras av svenska konsumenter men som sker på bettingsidor och casinon utan licens i Sverige.

Spelpaus – den nationella databasen för självavstängning – hade strax över 50 500 registrerade individer i slutet av det första kvartalet i år. Detta innebär en ökning om cirka 5 % jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Enligt Spelinspektionen ska denna siffra ha stigit ytterligare till början av maj, då den enligt uppgift ska ha uppgått till 51 700 personer. Så även antalet konsumenter som har stängt av sig själva från spel ökar alltså.

En farhåga inom branschen är att ett ökat antal avstängda spelare via Spelpaus kan komma att gynna alla spelbolag och casino utan licens i Sverige. Men det finns även andra orosmoln som hopar sig kring Spelinspektionens strategi mot olagligt spel, däribland civilministerns förslag att införa insättningsgränser. Även dessa riskerar att driva spelare bort från casinon med svensk licens, i händerna på nätcasinon utan licens.

Civilministern ämnar begränsa spelandet

Det pågår för stunden försök att studera hur pandemin har kommit att påverka svenskarnas spelande. Till exempel har Karolinska Institutet i Stockholm inlett ett sökande efter spelare som är villiga att delta i en studie på just detta ämne. Det som forskarna främst är intresserade av att ta reda på är huruvida det problematiska spelandet i landet har ökat till följd av bristen på sport att spela på. En teori är nämligen att denna brist har fått vissa spelare att istället vända sig till nätcasinon för att få sin “fix”.

Av de 90 speloperatörer som hade en aktiv svensk spellicens i maj månad bedrev hela 71 bolag spel på nätet. Konkurrenssituationen på den svenska spelmarknaden är med andra ord väldigt hård, men omsättningen kan eventuellt komma att minska något framöver. Detta efter att civilminister Ardalan Shekarabi har föreslagit ett antal tillfälliga förändringar i spellagen till följd av pandemin. Hans förslag innefattar nämligen att bland annat införa en insättnings- och förlustgräns om 5 000 kr per vecka. Samtidigt ska det även bli obligatoriskt för alla spelare att begränsa sin speltid.

Förslaget har reviderats och innefattar inte längre sportspel. Den senaste versionen av civilministerns förslag är för tillfället ute på remiss och ska så vara fram till och med den 5 juni. Förutsatt att allt går som planerat ska sedan den tillfälliga förordningen börja gälla från och med den 2 juli och fram till och med årsskiftet.