PassagenHjälp « Tillbaka till förstasidan


Parameter Namn Beskrivning Standard
display=X Specificerar vad som ska visas. Här kan du betämma om du vill ha en räknare, en klocka eller visa datum. Du använder dej då av display= parameter, där de parametrar som finns tillgängliga är counter, date och clock. display=counter
tformat=X Tidsformatet i 12 eller 24 timmar. Denna parameter kan användas för att visa timmen i antingen 12- eler 24-timmars format. tformat=12
dformat=X Specificerar datumformat. Denna parameter används endast när du visar datum på din sida. Godkända värden för parametern Xär vilkem kombination som helst av MMDDYY (månad,dag, år). Till exempel= dformat=DDMMYY. dformat=MMDDYY
ft=X Ramens tjocklek Du kan här göra räknarens ram Xpixlar tjock. Använd 0 för ingen ram. ft=6
frgb=R;G;B Ramens färg Specificerar ramens färg i RGB (röd/grön/blå) -format. Varje färgkomponent, R, G och B specificeras med ett värde mellan 0 och 256.

Om du specificerar en ramfärg utan att ange ft= så specificeras ramens tjocklek till ft=5. Färgen kan också specificeras som en hex-kod eller ett färgnamn. Använd inte # framför en hex-kod, som i HTML-kodningen.
frgb=100;139;216
frgb=648bd8
tr=B Transparens Av/På Du kan specificera om någon av färgerna i din räknare ska vara transparent.. Så tr=Y betyder att någon färg ska vara transparent. Om du specificerar en trgb=, så behöver du inte ange tr=Y. Om du specificerar tr=Y och inte anger vilken färg som ska var transparent (trgb= ), så kommer standard vara att det är svart som görs transparent. tr=F
md=X Max antal siffror Bestämmer vilket max antal siffror som ska visas. Vilket värde som helst mellan 5 och 10 kan användas. md=6
pad=B "Påfyllande" av nollor Bestämmer om du vill ha nollor innan de "räknade" besöken. Godkända värden är parametrarna Y (yes), N (no), T (true), F (false), 1 (på), 0 (av). pad=N
dd=A Siffertyp Specificerar vilken typ av siffror du vill ha, de som finns tillgängliga är A, B, C, D och E. dd=A
srgb=R;G;B
prgb=R;G;B
Ändra en färg i räknaren till en annan. Vilken som helst av färgerna i räknaren kan bli ändrad till en annan färg. srgb står för source color, det är den färgen som du vill ändra från. prgb står för pen color, det är den färg du vill ändra till. Värdena för srgb och prgb kan vara färgkomponenter separerade av kolon (srgb=255;0;0), hex-värden (srgb=ff0000) eller ett färgnamn (srgb=red). srgb=00ff00
(0;255;0 green)

prgb=00ffff
(0;255;255 cyan)
chcolor=B Ändra en färg på räknaren. Denna parameter är vanligtvis använd för att ändra standardfärgen grön till cyan. Om du specificerar chcolor=T, och vill ändra från grönt till cyan, så behöver du inte ange srgb eller prgb. Godkända värden för denna parameter är Y, N, T, F, 1 eller 0. chcolor=F
negate=B Inverterar räknarens färger Gör det möjligt att invertera räknarens färger. Observera att ramen inte inverteras. Godkänd a värden är Y, N, T, F, 1 eller 0. negate=F
inverterar inte
degrees=X Roterar X grader Gör det möjligt att rotera räknaren X grader. Möjliga värden för X är 90, 180, 270 och 360. Observera att 360 är ganska meningslöst eftersom räknaren då hamnar i sin urpsrungliga position. degrees=270
med rotate=Y och utan degrees=X
rotate=B Rotation På/Av Här stänger du av eller på rotation. Om du använder degrees=X, så behöver du inte använda dej av parametern rotate. Godkända värden är Y, N, T, F, 1 eller 0. rotate=F
ingen rotation
id=X Fungerar inte på Passagen! Passagens räknare accepterar inte längre id-parametern. Ta bort den så fungerar din räknare normalt.
 
Passagen Hjälp:  Abuse  Chat  Debatt  Driftinfo  Hemsida  Dejting  Medlemskap  Mejl