PassagenPassagen Hjälp
 

Vett och etikett på Internet - Netikett

Internet erbjuder större frihet och fler möjligheter än någon annan kommunikationsväg. Det innebär enorma möjligheter för dig och alla andra användare. Friheten på Internet gäller dock inte utan regler och begränsningar. I alla situationer där människor umgås behövs något slags regelverk för skydd och vägledning. Ibland är reglerna outtalade, men accepterade av tradition. Trots Internets korta historia har ett sådant regelverk, netikett, vuxit fram.

Netiketten har flera syften och har tillkommit av olika skäl. Viktigast är att alla användare ska veta hur man uppträder korrekt mot varandra. Eftersom Internet för många är ett nytt och ovant sätt att kommunicera kan netikettens råd bli ett gott stöd för den som snabbt vill börja utnyttja nätet fullt ut.

Vissa regler har en rent teknisk bakgrund. Internet är uppbyggt på ett sådant sätt att en ovarsam användare kan störa flödet av data genom nätet och orsaka överbelastning i viktiga knutpunkter. Därför handlar netiketten också om hur du undviker att skapa onödig trafik.

Kom ihåg att netiketten gäller alla Internet-användare, inte bara dig och andra medlemmar på Pasasgen. Den har heller inte skapats av någon viss kontrollinstans, utan bygger på samlade erfarenheterna från användare över hela världen.

Allmän netikett

 • Skriv kort - både för din egen skull och andras. Om du är kortfattad i e-post och diskussionsgrupper blir det lättare att läsa och ta emot ditt budskap.
 • Skriv text med små bokstäver, aldrig med bara stora bokstäver (versaler). FÖRUTOM ATT VERSALER ÄR SVÅRARE ATT LÄSA så betraktas det som att SKRIKA. Om du vill betona något speciellt, så skriv ordet inom *asterisker* i stället. Alla ser vad som ska betonas, och det blir *mycket* lättare att läsa.
 • Undvik personangrepp. Elektronisk kommunikation gör det lätt att reagera spontant på ett sätt som du aldrig skulle göra i ett vanligt samtal med personer som du inte känner. Tänk därför noga igenom vad du skrivit - "sov på saken" - innan du skickar ett inlägg till en diskussionsgrupp eller ett e-postmeddelande som är kontroversiellt eller innehåller personlig kritik.
 • Sprid inte kedjebrev, reklam eller andra massutskick.

Netikett för e-post

 • Skicka aldrig filer som är större än 500 kbyte. Tänk på att det kan ta lång tid inte bara för dig att sända ett stort meddelande, utan också för mottagaren att hämta det till sin dator.
 • Tänk på virusfaran. De flesta datavirus sprids idag genom filer från ordbehandlingsprogram. Var därför försiktig med att bifoga filer till ett e-postmeddelande. Öppna heller aldrig en bifogad fil som kommer från en okänd avsändare. Om meddelandet bara innehåller text undviker du denna risk.

Netikett för egen hemsida

 • Du är ensam juridiskt ansvarig för innehållet på dina personliga hemsidor och vad du sprider till andra nätanvändare. I allmänhet gäller samma lagar för information på Internet som för tryckt information.
 • Använd inget material som är skyddat av upphovsrätt (copyright). Detta gäller text, bilder, ljud, video och programvara.
 • Stötande, kränkande eller hotande material kan strida mot gällande lagar och regler lokalt, nationellt eller internationellt. Detta kan leda till undersökning av berörd myndighet/organisation.
 • Se till att andra användare kan nå dig. Som författare av hemsidor bör du alltid inkludera din e-postadress i slutet på sidorna. Det är då lätt för andra användare att följa en länk till din sida och kontakta dig.

Netikett för diskussionsgrupper (News)

 • Håll dig till ämnet i gruppen. Att exempelvis skicka ett inlägg om datorspel till en grupp som handlar om stickningstips skapar bara irritation utan att ditt budskap når de som verkligen är intresserade.
 • Läs vad som redan finns publicerat i en grupp innan du skriver och skickar ett eget inlägg.
 • Använd ett hövligt språk. Undvik svordomar, könsord, rasistiska påhopp och sådant som kan tas illa upp av andra.
 • Blir du själv utsatt för ett påhopp: lämna diskussionen hellre än att svara med samma mynt.
 • Använd diskussionsgrupper bara för att kommunicera med flera personer samtidigt. Rent personliga meddelanden lämpar sig bättre för att skicka via e-post. Tänk på att ett inlägg i en diskussionsgrupp kan läsas av alla Internet-användare i hela världen.
 • Undvik att skicka samma inlägg till flera grupper (korspostning). Om ett inlägg ska skickas till flera grupper, gör då urvalet så litet som möjligt. Tänk på detta även när du svarar på ett inlägg som skickats till flera grupper. Det är inte självklart att ditt svar hör hemma i alla dessa.
 • Skriv en kort rubrik till ditt meddelande som ger en bra beskrivning av innehållet. Rubriken skriver du på raden Ämne (subject).
 • Citera andra, men med förnuft. Om du kommenterar inlägg från andra användare, ta med några rader från tidigare inlägg i diskussionen. Citera dock andra debattörer bara så mycket som krävs för att förstå ditt eget inlägg.
 • Använd ditt riktiga namn. Skriv aldrig anonymt eller med en falsk e-postadress.
 • Håll dig till ett ämne i samma inlägg, och om texten blir lång bör du ange det genom en varning redan i första raden.

Netikett för webbchat / IRC

 • Kom ihåg att det du skriver loggas. Skriv därför inget som du inte skulle kunna stå för senare. En chat är att betrakta som en övervakad "heta linjen" där alla samtal bandas så att man i efterhand kan kontrollera vem som har sagt vad.
 • Använd bara en identitet samtidigt - "Klona" aldrig dig själv. Uppträd aldrig under flera identiteter i samma chat-kanal. Missbruk av detta slag medför oftast att du blir utslängd och avstängd från en chat.


Se upp för bedragare! Det förekommer bedragare som försöker lura till sig Internetkonton eller andra värdehandlingar. Var över huvud taget försiktig med att lämna ut dina personuppgifter. Passagen kommer aldrig be om ditt användar-ID och lösenord via e-post eller chat.

Vill du läsa mer om netiketten?